نام تجاری بنتونیت  خاک رنگبر است که در صنایع تصفیه و پالایش روغنهای خوراکی و
صنعتی به کار می رود و مواد زائد و مخرب و رنگ های روغنهای مذکور را جذب می نماید.

.

خاک رنگبر
خاک رنگبر

در واقع بنتونیت با داشتن ترکیبات مختلف عمده ترین کاربرد در صنایع رنگ زدایی و پالایش روغن می باشد.
برای جلا دادن سنگ ها و درخشش آن از بنتونیت استفاده می شود .بنتونیت اکتیو شده موجب کاهش رنگ و پایداری روغن ها می شود