محصولات و برنامه ها

در اینجا لیستی از برگه های داده شده برای محصولات معدنی و عملکرد بنتونیت ارائه شده است. برای دیدن هر برگه اطلاعات روی پیوند کلیک کنید و در صورت امکان آنها را بارگیری یا چاپ کنید.

بنتونیت در کشاورزی

 کاربرد بنتونیت درصنایع کشاورزی

بنتونیت موجب افزایش عملکردپرورش زمینهای کشاورزی وباغات وصرفه جویی در مصارف  کود های شیمیایی می شود وبازدهی کودهای مورد استفاده در اراضی کشاورزی را بالاتر می برد.