همانطور که می دانید بنتونیت کاربردهای فروانی دارد که در بخش زیر به توضیخ آن می پردازیم

مثلا کاربرد بنتونیت در تولیدپلیت وخوراک دام وآبزیان

 

بنتونیت به عنوان ماده خوراکی در خوراک طیور وآبزیان استفاده می شود وافزودن مقدار مناسب در خوراک دام   باعث بهبود اثرات مثبت در شیردهی گاوان وافزایش وزن  می شود وافزایش بنتونیت در خوراک آبزیان موجب افزایش وزنی ومقدار پروتئین جذب شده آن می شود