محصولات و برنامه ها

دراینجا لیستی از محصولات قرار داده شده تا بتوانید از آنها استفده و در صورت لزوم چاپ نمایید.

محصولات خانگی و مراقبت شخصی

بنتونیت به عنوان یک تثبیت کننده ، تیکسوتروپ و ماده تعلیق در محصولات خانگی و مراقبت های شخصی استفاده می شود. برنامه های کاربردی شامل پاک کننده های صنعتی ، تجاری و خانگی است. محصولات مراقبت شخصی مانند ماسک های گل ، ضد آفتاب ، پودرهای کودک و صورت و کرم های صورت ممکن است حاوی بنتونیت می باشد.